Roigasaia ehitus

Ravaotsa oü

Sinu roigasaia ehitaja

"

Teenused

Teenused

Roigasaia ehitus

Vitstega ühendatud postide vahele asetatakse kaldu hirred ehk roikad.

Väravate paigaldamine ja ehitamine

Traditsioonilised ja looduslikud puidust väravad.

Varbaia ehitus

Kolme rõhtlati vahele kuuseokstest põimitud tihe aed.

Lattaia ehitus

Püstpostide vahele asetatakse siduste peale rõhtsad latid/roikad.

Roigasaia paigaldamine

Roigasaed on omanäoline ja vastupidav aed, mida seotakse kokku vitsaga. Roigasaia pikkus ja roigaste tihedus sõltub kliendi soovist. Kõige suurem töö roigasaia ehituse juures on materjali kogumine ja ettevalmistamine. Meie ettevõte kasutab roigasaia ühendamisel kuusevitsa ja puupunne. Aia ehituseks kasutatakse lõhestatud või ümaraid latte. Posti maasisese osa põletame ja tõrvame, et aial oleks võimalikult pikk eluiga. Tänapäeval kasutatakse ehituseks ka naela ja traati, aga selline ehitusstiil on roigastest aial, aga mitte roigasaial.

Meist

Ravaotsa OÜ on ehitanud roigasaedu alates 2009 aastast. Põhiliselt oleme teostanud töid Järvamaal Vargamäel. Aia ehituseks sobiva materjali saame oma metsast või raiejäätmete hulgast, mis metsa jäetakse või muidu hakkeks kasutatakse.

"Hindan kõrgelt koostööd Ravaotsa OÜga, kes on Tammsaare muuseumisse Vargamäel valmistanud roigas- ja varbaiad. Aiad püsivad tugevalt. Ravaotsa aiameister kasutab aedade valmistamise juures traditsioonilisi töövõtteid. Näiteks maa sisse minevad postid põletatakse, mitte ei immutata kaasaegse vahendiga. Koostöö aiameistriga on sujuv ja kiire."

Reelika Räim
SA A.H Tammsaare Muuseum Vargamäel